Terms of service Prins Petfoods website

Par sīkdatņu lietošanu
Prins Petfoods tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai pārraudzītu statistiku un tīmekļa vietnes apmeklētājus iesaistītu tiešsaistes aptaujās. Sīkdatne ir neliela datne, kas tiek glabāta lietotāja datorā. Šī datne atpazīst lietotāju atkārtota tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā.
 
Personas dati netiek atklāti.
Sīkdatnes satur tikai (unikālu) numuru.Tajās netiek glabāti personas dati. Tīmekļa vietne www.prinspetfoods.com nespēj identificēt personas, un sīkdatnes neļauj mums identificēt lietotājus, izmantojot citas tīmekļa vietnes.
 
Statistika
Tīmekļa vietnē www.prinspetfoods.lv iegūtie statistikas dati tiek izmantoti tikai atsaucēm. Analizējot šos statistikas datus, mēs varam labāk pielāgot tīmekļa vietnes saturu, ņemot vērā apmeklētāju lietošanas paradumus un preferences. Vāktie dati netiek izmantoti nekādiem citiem nolūkiem un netiek atklāti
 
Vai jums nepatīk, ka jūsu datorā tiek glabātas sīkdatnes?
Varat atspējot sīkdatņu izmantošanu savas tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumu sadaļā. Atspējojot sīkdatņu izmantošanu, netiks ietekmētas tīmekļa vietnes lietošanas iespējas vai tās darbība.