Mums pirmajā vietā vienmēr ir dzīvnieku labklājība. Tādēļ neviena Prins produkta testēšanā netiek izmantoti dzīvnieki.

Tas nozīmē, ka pētījumos netiek veikti izmēģinājumi ar dzīvniekiem. Prins laboratorijās nekad iepriekš un arī tagad nekādā veidā netiek izmantoti dzīvnieki.

Informētība

Mēs priecājamies, ka aizvien vairāk patērētāju un uzņēmumu uztrauc ciešanas, kādām laboratorijās tiek pakļauti dzīvnieki, un tādēļ aizvien biežāk izvēlas produktus, kuru testēšanā netiek izmantoti dzīvnieki. Tas ir lieliski!

Vienīgā vieta, kur tiek veikta izpēte, ir patērētāju mājas

Pētījumi mājās

Lai mūsu barībām nodrošinātu vislabāko kvalitāti, mēs veicam garšas un fēču pētījumus — patērētāju mājās. Mēs tos dēvējam par “pētījumiem mājās”. Parasti gan dzīvniekiem, gan viņu saimniekiem šis process šķiet aizraujošs.

Ilgtspēja

Dabīga barība un ilgtspēja ir savstarpēji saistīti. Mēs jūtamies atbildīgi par cilvēku un dzīvnieku labklājību un veselību. Lai uzzinātu vairāk par šo tēmu, lasiet šo rakstu, kur tiek stāstīts par mūsu “zaļo sirdi”.